langol.pl » Biznes » Rachunkowość » strona kredytowa

Strona kredytowa po angielsku

strona kredytowa: credit side Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "credit":

kredyt handlowy trade credit
kredyt kupiecki trade credit
debet i kredyt debit and credit
kredyty niespłacone outstanding credits
nota uznaniowa credit note
strata na udzielonych kredytach loss on credits

Ze słowem "side":

strona debetowa debit side
strona pasywów liabilities side
  Langol.pl