langol.pl » Biznes » Przemysł i gospodarka » strefa wolnego handlu

Strefa wolnego handlu po angielsku

strefa wolnego handlu: free trade area Szukaj w Google
a także:
- free-trade area

Inne:

Ze słowem "free":

gospodarka wolnorynkowa free-market economy
zamrażać freeze
zamrozić płace freeze wages
wolny handel free trade
kontyngent bezcłowy duty-free allowance

Ze słowem "trade":

handel trade
handlować [czymś] trade in [sth]
stowarzyszenie przedsiębiorców trade association
międzynarodowe stosunki handlowe international trade relations
warunki handlowe terms of trade
bilans handlu zagranicznego terms of trade
wojna handlowa trade war
ograniczenia w handlu zagranicznym trade barriers
pozataryfowa bariera handlowa non-tariff trade barrier
dotyczący handlu trade-related
handel wewnątrzwspólnotowy intra-community trade

Ze słowem "area":

obszar z bezrobociem strukturalnym depressed area
słabo rozwinięte regiony underdeveloped areas
obszar wsparcia assisted area
rejon dotknięty klęską głodu area stricken by famine

Ze słowem "strefa":

szara strefa grey market
strefa rozwoju development zone
  Langol.pl