langol.pl » Biznes » Rynek, konsumenci i reklama » strategia wyboru mediów

Strategia wyboru mediów po angielsku

strategia wyboru mediów: media strategy Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "media":

średnia wartość median
mediana median
wartość środkowa median
media media
środki przekazu reklamowego advertising media
środki masowego przekazu mass media
osoba zakupująca reklamy media buyer
zakup mediów media buying
zakup reklam w mediach media buying
agencja zakupów mediów media buying agency
wydział mediów media department
planista do spraw mediów media planner
planowanie środków przekazu media planning
planowanie mediów media planning

Ze słowem "strategy":

udoskonalić strategię marketingową refine marketing strategy
strategia marki brand strategy
strategia handlowa commercial strategy
strategia niszowa niche strategy
  Langol.pl