langol.pl » Biznes » Rachunkowość » strata operacyjna

Strata operacyjna po angielsku

strata operacyjna: operating loss Szukaj w Google

"operating loss" to także:

- strata z działalności operacyjnej

Inne:

Ze słowem "operating":

koszty operacyjne operating expenses
koszty operacyjne operating costs
zysk operacyjny operating profit
zysk nieoperacyjny non-operating income
wskaźnik rentowności operating ratio
zysk z działalności operacyjnej operating profit
zysk operacyjny brutto gross operating profit
marża operacyjna brutto gross operating margin

Ze słowem "loss":

rachunek strat i zysków profit and loss account
rachunek strat i zysków profit and loss statement (US)
strata loss
strata netto net loss
strata księgowa book-keeping loss
rachunek zysków i strat profit and loss account
strata kapitałowa capital loss
strata na udzielonych kredytach loss on credits
  Langol.pl