langol.pl » Biznes » Rachunkowość » strata kapitałowa

Strata kapitałowa po angielsku

strata kapitałowa: capital loss Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "capital":

środki trwałe capital assets
zysk z zainwestowanego kapitału return on capital employed
kapitał subskrybowany underwritten capital
kapitał subskrybowany subscribed capital
kapitał opłacony w całości fully paid-up capital
kapitał wniesiony fully paid-up capital
kapitalizować capitalize
kapitał akcyjny capital stock
wzrost wartości kapitału capital increase
dobra inwestycyjne capital goods
środki produkcji capital goods
ulga amortyzacyjna capital allowance

Ze słowem "loss":

rachunek strat i zysków profit and loss account
rachunek strat i zysków profit and loss statement (US)
strata loss
strata netto net loss
strata księgowa book-keeping loss
rachunek zysków i strat profit and loss account
strata z działalności operacyjnej operating loss
strata operacyjna operating loss
strata na udzielonych kredytach loss on credits
  Langol.pl