langol.pl » Biznes » Praca, zatrudnienie, wykształcenie » strajk solidarnościowy

Strajk solidarnościowy po angielsku

strajk solidarnościowy: secondary picketing Szukaj w Google
a także:
- secondary boycott

Inne:

Ze słowem "secondary":

praca dodatkowa secondary job

Ze słowem "picketing":

pikietowanie picketing

Ze słowem "strajk":

umowa o zakazie strajku no-strike deal
strajk okupacyjny sit-down strike
strajk włoski go-slow strike
strajk strike
dziki strajk wildcat strike
wezwać do strajku call out a strike
zasiłek strajkowy strike pay
fundusz strajkowy strike fund
strajk włoski work-to-rule
strajk okupacyjny sit-in
łamistrajk scab
strajk w wybranych miejscach selective strike
strajk powszechny all-out strike
strajk generalny all-out strike
strajkować go on strike
strajkować be on strike
strajkować strike
strajkujący striker
prawo do strajku right to strike
  Langol.pl