langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » stopa zwrotu

Stopa zwrotu po angielsku

stopa zwrotu: rate of return Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "rate":

podnieść stopy procentowe raise interest rates
instrumenty korporacyjne corporate instruments
kurs sprzedaży selling rate
stopa procentowa obligacji coupon rate
pierwszorzędne udziały first rate shares
emisja papierów o zmiennym oprocentowaniu floating rate issue
oficjalna stopa dyskontowa official discount rate

Ze słowem "stopa":

stopa dywidendy dividend yield
stopa procentowa obligacji coupon yield
stopa dochodowości w okresie do wykupu obligacji redemption yield
stopa dochodowości w okresie do wykupu obligacji yield to maturity
stopa dochodowości akcji dividend yield

Ze słowem "zwrotu":

papier osiągający bardzo dobrą stopę zwrotu star performer
  Langol.pl