langol.pl » Biznes » Praca, zatrudnienie, wykształcenie » stopa zatrudnienia

Stopa zatrudnienia po angielsku

stopa zatrudnienia: employment rate Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "employment":

zatrudnienie employment
praca employment
rozpocząć pracę w [jakiejś firmie] commence employment with [some firm]
pełne zatrudnienie full employment
wskaźnik bezrobocia unemployment rate
umowa o pracę employment contract
podpisać umowę o pracę sign an employment contract
firma pośrednictwa pracy employment agency
państwowe biuro pośrednictwa pracy state employment agency
program równouprawnienia zawodowego equal oportunity employment program
polityka równouprawnienia zawodowego equal oportunity employment policy
bezrobocie unemployment
zasiłek dla bezrobotnych unemployment benefit
bezrobocie strukturalne structural unemployment
płynne bezrobocie frictional unemployment
polityka jednakowego zatrudnienia single status employment
wskaźnik bezrobocia w [poprzednim roku] unemployment figures for [last year]
zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin full-time employment
zasiłki dla bezrobotnych unemployment benefits
biuro pośrednictwa pracy employment agency
zatrudnienie na okres próbny employment for a trial period
biuro pośrednictwa pracy employment office
ponowne zatrudnienie re-employment
zatrudnienie sezonowe seasonal employment
gwarantować zatrudnienie secure employment
zatrudnienie krótkookresowe short-term employment
zatrudnienie tymczasowe temporary employment

Ze słowem "rate":

stawka godzinowa hourly rate
stawka zryczałtowana flat rate
norma czasowa time rate
płaca godzinowa time rate
ustalić płacę godzinową settle the time rate
akord piece rate
stawka akordowa piece rate
płacić w systemie akordowym pay on a piece rate basis
wskaźnik rate
rozsądzać arbitrate
rozstrzygać arbitrate
wynagradzać [kogoś] za [coś] remunerate [sb] for [sth]
wskaźnik absencji absenteeism rate
stawki godzinowe time rates
minimalna stawka płacy minimum rate of pay

Ze słowem "zatrudnienia":

duża fluktuacja zatrudnienia high turnover among staff
duża rotacja zatrudnienia high turnover among staff
ogół zatrudnienia [jakiejś firmy] work force of [some company]
  Langol.pl