langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » stopa procentowa obligacji

Stopa procentowa obligacji po angielsku

stopa procentowa obligacji: coupon yield Szukaj w Google
a także:
- coupon rate

Inne:

Ze słowem "coupon":

obligacja o kuponie zerowym zero-coupon bond
obligacja zerokuponowa zero-coupon bond
odcinać kupony odsetkowe od obligacji cut the interest coupons off bonds

Ze słowem "yield":

zyski z oprocentowania tej obligacji wynoszą [X%] interest yield on the bond is [X%]
zysk yield
dochód yield
wpływy yield
odsetki yield
stopa dywidendy dividend yield
oprocentowanie bieżące current yield
rentowność bieżąca current yield
dochód bieżący current yield
dochodowość bieżąca current yield
bieżąca rentowność running yield
bieżąca rentowność current yield
stopa dochodowości w okresie do wykupu obligacji redemption yield
stopa dochodowości w okresie do wykupu obligacji yield to maturity
stopa dochodowości akcji dividend yield
luka rentowności yield gap
dochód netto net yield

Ze słowem "stopa":

stopa zwrotu rate of return
oficjalna stopa dyskontowa official discount rate

Ze słowem "procentowa":

emisja papierów o zmiennym oprocentowaniu floating rate issue

Ze słowem "obligacji":

termin płatności (obligacji) maturity
prospekt emisyjny obligacji bond indenture
termin wykupu obligacji bond's date of maturity
  Langol.pl