langol.pl » Biznes » Rynek, konsumenci i reklama » stopa oszczędności

Stopa oszczędności po angielsku

stopa oszczędności: savings ratio Szukaj w Google
a także:
- disposable income

Inne:

Ze słowem "savings":

oszczędności savings

Ze słowem "ratio":

prezentacja demonstration
stosunek ratio
penetracja rynku market penetration
wskaźnik penetracji penetration index
zmniejszenie wskaźnika inflacji deceleration in the rate of inflation

Ze słowem "stopa":

roczna stopa oprocentowania annual percentage rate
roczna stopa oprocentowania APR
  Langol.pl