langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » stopa dochodowości w okresie do wykupu obligacji

Stopa dochodowości w okresie do wykupu obligacji po angielsku

stopa dochodowości w okresie do wykupu obligacji: yield to maturity Szukaj w Google
a także:
- redemption yield

Inne:

stopa dochodowości akcji dividend yield
termin płatności (obligacji) maturity
luka rentowności yield gap
oprocentowanie bieżące current yield
dochód bieżący current yield

Ze słowem "yield":

zyski z oprocentowania tej obligacji wynoszą [X%] interest yield on the bond is [X%]
zysk yield
dochód yield
wpływy yield
odsetki yield
stopa dywidendy dividend yield
stopa procentowa obligacji coupon yield
rentowność bieżąca current yield
dochodowość bieżąca current yield
bieżąca rentowność running yield
bieżąca rentowność current yield
dochód netto net yield

Ze słowem "maturity":

wykupić przed terminem redeem prior to maturity
termin wykupu obligacji bond's date of maturity

Ze słowem "stopa":

stopa zwrotu rate of return
stopa procentowa obligacji coupon rate
oficjalna stopa dyskontowa official discount rate

Ze słowem "wykupu":

bez terminu wykupu irredeemable
bez możliwości wykupu przed terminem non-redeemable
termin wykupu redemption date

Ze słowem "obligacji":

prospekt emisyjny obligacji bond indenture
odcinać kupony odsetkowe od obligacji cut the interest coupons off bonds
  Langol.pl