langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » stopa dochodowości w okresie do wykupu obligacji

Stopa dochodowości w okresie do wykupu obligacji po angielsku

stopa dochodowości w okresie do wykupu obligacji: redemption yield Szukaj w Google
a także:
- yield to maturity

Inne:

Ze słowem "redemption":

termin wykupu redemption date
termin spłaty redemption date

Ze słowem "yield":

zyski z oprocentowania tej obligacji wynoszą [X%] interest yield on the bond is [X%]
zysk yield
dochód yield
wpływy yield
odsetki yield
stopa dywidendy dividend yield
stopa procentowa obligacji coupon yield
oprocentowanie bieżące current yield
rentowność bieżąca current yield
dochód bieżący current yield
dochodowość bieżąca current yield
bieżąca rentowność running yield
bieżąca rentowność current yield
stopa dochodowości akcji dividend yield
luka rentowności yield gap
dochód netto net yield

Ze słowem "stopa":

stopa zwrotu rate of return
stopa procentowa obligacji coupon rate
oficjalna stopa dyskontowa official discount rate

Ze słowem "wykupu":

bez terminu wykupu irredeemable
bez możliwości wykupu przed terminem non-redeemable
termin wykupu obligacji bond's date of maturity

Ze słowem "obligacji":

termin płatności (obligacji) maturity
prospekt emisyjny obligacji bond indenture
odcinać kupony odsetkowe od obligacji cut the interest coupons off bonds
  Langol.pl