langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » stopa dochodowości akcji

Stopa dochodowości akcji po angielsku

stopa dochodowości akcji: dividend yield Szukaj w Google

"dividend yield" to także:

- stopa dywidendy

Inne:

stopa dochodowości w okresie do wykupu obligacji yield to maturity

Ze słowem "dividend":

dywidenda dividend
wypłata dywidendy dividend payment
akcje [firmy X] z prawem do dywidendy shares of [X company] cum dividend
bez prawa do dywidendy ex dividend
pokrycie dywidendy dividend cover
wskaźnik pokrycia dywidendy dividend cover ratio
dywidenda końcowa final dividend
dywidenda ostateczna final dividend
dywidenda z akcji dividend on stock
dywidenda tymczasowa interim dividend
dywidenda zaliczkowa interim dividend
dywidenda wypłacana w formie akcji stock dividend

Ze słowem "yield":

zyski z oprocentowania tej obligacji wynoszą [X%] interest yield on the bond is [X%]
zysk yield
dochód yield
wpływy yield
odsetki yield
stopa procentowa obligacji coupon yield
oprocentowanie bieżące current yield
rentowność bieżąca current yield
dochód bieżący current yield
dochodowość bieżąca current yield
bieżąca rentowność running yield
bieżąca rentowność current yield
stopa dochodowości w okresie do wykupu obligacji redemption yield
luka rentowności yield gap
dochód netto net yield

Ze słowem "stopa":

stopa zwrotu rate of return
stopa procentowa obligacji coupon rate
oficjalna stopa dyskontowa official discount rate

Ze słowem "akcji":

przydział akcji allotment of shares
pakiet akcji block of shares
indeks kursów akcji share index
portfel akcji portfolio
zakupić pakiet akcji buy a block of shares
pakiet akcji block of shares
bez prawa poboru akcji kapitalizacyjnych ex-scrip
emisja akcji share issue
certyfikat akcji share certificate
  Langol.pl