langol.pl » Biznes » Proces produkcji » stop [czegoś] z [czymś]

Stop [czegoś] z [czymś] po angielsku

stop [czegoś] z [czymś]: alloy of [sth] and [sth] Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "and":

zarządzanie materiałami materials handling
zmontować i postawić coś assemble and erect somenthing
badanie norm pracy time and motion study
padanie czynności pracownika time and motion study
wysoki standard high standard
wyrywkowa kontrola random inspection
losowa kontrola random inspection
badania i rozwój research and development
poniżej standardu substandard
praca manualna labour hand-work
maszyny i urządzenia machinery and equipment
marka fabryczna manufacturer's brand
normy produkcyjne production standards
rozżarzony incandescent

Ze słowem "stop":

wprowadzać coś stopniowo phase something in
wycofywać [coś] stopniowo phase [sth] out
stopień grade
  Langol.pl