langol.pl » Biznes » Proces produkcji » sterowanie numeryczne

Sterowanie numeryczne po angielsku

sterowanie numeryczne: numerical control Szukaj w Google
a także:
- NC

Inne:

Ze słowem "numerical":

obrabiarka sterowana numerycznie computer numerically controlled
sterowany numerycznie numerically controlled

Ze słowem "control":

sterownik programowalny programmable controller
kontrola jakości quality control
program kontroli jakości quality control program
system kontroli zapasów stock control system
kontrolowanie zapasów strock control
inwentaryzowanie zapasów stock control
kontrola zapasów stock control
kontrola postępu prac progress control
  Langol.pl