langol.pl » Biznes » Rachunkowość » stawka umożenia

Stawka umożenia po angielsku

stawka umożenia: rate of depreciation Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "rate":

przyspieszony accelerated
amortyzacja przyspieszona accelerated depreciation
strategiczny strategic
przyspieszona amortyzacja accelerated depreciation
stawka podatkowa tax rate
podatek dochodowy od osób prawnych corporate tax
cel firmy corporate purpose

Ze słowem "depreciation":

umorzenie depreciation
zakumulowane umorzenie accumulated depreciations
amortyzacja prostoliniowa straight-line depreciation
amortyzacja metodą malejącego salda declining-balance depreciation
amortyzacja malejącego salda declining-balance depreciation
fundusz amortyzacyjny depreciation fund
ulga amortyzacyjna depreciation allowance
amortyzacja depreciation
deprecjacja depreciation
obniżenie wartości depreciation
  Langol.pl