langol.pl » Biznes » Finanse w przedsiębiorstwie » stawka obowiązująca

Stawka obowiązująca po angielsku

stawka obowiązująca: rate applicable Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "rate":

obligacja corporate bond (US)
skrypt dłużny corporate bond (US)
przeliczyć [coś] po kursie wymiany translate [sth] at exchange rate
wskaźnik spłaty zobowiązań przeterminowanych cure rate
bieżąca stopa procentowa current interest rate
wewnętrzna stopa zwrotu internal rate of return
rentowność wewnętrzna internal rate of return
IRR internal rate of return
roczna stopa zwrotu annual rate of return
  Langol.pl