langol.pl » Biznes » Praca, zatrudnienie, wykształcenie » starać się o pracę

Starać się o pracę po angielsku

starać się o pracę: apply for a job Szukaj w Google

Inne:

podanie o pracę job application
składać podanie o [jakieś stanowisko pracy] apply for [some job position]
ubiegać się o [jakieś stanowisko] apply for [some job position]

Ze słowem "job":

niezagrożone stanowisko pracy secure job
nowe stanowiska pracy new job openings
dzielenie etatu job-sharing
wyniki w pracy job performance
wyniki pracy job performance
coroczna ocena wyników pracy pracowników annual appraisal on the job performance of employees
zakres obowiązków job description
wolne stanowisko pracy [kierownika] vacant job of [manager]
wakujące stanowisko pracy [kierownika] vacant job of [manager]
nieobsadzone stanowisko pracy [kierownika] vacant job of [manager]
biuro pośrednictwa pracy job centre
predyspozycje do pracy [x] suitability for the [x] job
ochrona miejsc pracy saving jobs
obsadzić [jakieś stanowisko pracy] fill [some job position]
objąć [jakieś stanowisko pracy] fill [some job position]
praca na budowie job at a building site
zdobywanie umiejętności w trakcie pracy on-the-job training
szkolenie poza pracą off-the-job training
zwolniony za picie w pracy redundant for drinking on the job
osoba bez pracy jobless person
praca w niepełnym wymiarze godzin part-time job
stała praca permanent job
praca job
opis pracy job description
zakres czynności w pracy job description
ocena pracy job evaluation
rotacja na stanowiskach pracy job rotation
zadowolenie z pracy job satisfaction
bezpieczeństwo pracy job security
podział pracy job sharing
praca dodatkowa secondary job
stała praca steady job
szkolenie w miejscu pracy on the job training
  Langol.pl