langol.pl » Biznes » Praca, zatrudnienie, wykształcenie » stanowisko kierownicze

Stanowisko kierownicze po angielsku

stanowisko kierownicze: managerial position Szukaj w Google
a także:
- management position

Inne:

objąć [jakieś stanowisko pracy] fill [some job position]
wyższe stanowisko kierownicze senior managerial position

Ze słowem "managerial":

kierowniczy managerial

Ze słowem "position":

awansować na [jakieś stanowisko] be promoted to [some position]
pełnoetatowe stanowisko w [firmie x] full-time position at [X company]
ubiegać się o [jakieś stanowisko] apply for [some job position]
składać podanie o [jakieś stanowisko pracy] apply for [some job position]
wolne stanowisko pracy [sekretarki szkolnej] vacant position of [a school secretary]
obsadzić [jakieś stanowisko pracy] fill [some job position]
zmusić [kogoś] do odejścia z [jakiegoś stanowiska lub miejsca] oust [sb] from [some position or some place]
wolne stanowisko pracy vacant position
zajmować [jakieś] stanowisko hold a position of [sth]

Ze słowem "stanowisko":

niezagrożone stanowisko pracy secure job
stanowisko title
wolne stanowisko pracy [kierownika] vacant job of [manager]
wakujące stanowisko pracy [kierownika] vacant job of [manager]
nieobsadzone stanowisko pracy [kierownika] vacant job of [manager]
zatrudnić na wolne stanowisko take on
zatrudnić na wolne stanowisko fill a vacancy

Ze słowem "kierownicze":

kadry kierownicze executive cadres
  Langol.pl