langol.pl » Biznes » Produkt » standardowy element

Standardowy element po angielsku

standardowy element: standard feature Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "standard":

standardowy off-the-shelf
standardowy general purpose
na odpowiednim poziome up to standard
być na odpowiednim poziomie be up to standard

Ze słowem "feature":

cecha feature
funkcja feature
być wyposażonym w coś feature
cechy kluczowe [czegoś] essential features of [sth]

Ze słowem "element":

element dodatkowy attachment
element opcjonalny extra
złożony z różnych elementów composite
  Langol.pl