langol.pl » Biznes » Proces produkcji » stan zapasów

Stan zapasów po angielsku

stan zapasów: stock level Szukaj w Google

"stock level" to także:

- poziom zapasów

Inne:

stan magazynu stock-in-trade
zapas minimalny reserve stock

Ze słowem "stock":

posiadane towary stock-in-trade
inwentaryzacja stocktaking (GB)
zapas buforowy buffer stock
zapas minimalny buffer stock
zapas buforowy reserve stock
gromadzić zapasy stockpile inventories
inwentaryzacja ciągła continuous stocktaking
system kontroli zapasów stock control system
inwentaryzowanie zapasów stock control
poziom zapasów tygodniowych stock cover
zapasy towarów niesprzedanych unsold stocks
zapas rezerwowy safety stock
zapas stock
kontrola zapasów stock control
zmniejszenie zapasów stock depletion
rotacja zapasów stock turnover
na składzie in stock

Ze słowem "level":

poziom kolejnych zamówień reorder level

Ze słowem "stan":

stanowisko testowe test bay
wykorzystanie zakładu plant utilization
wykorzystanie mocy produkcyjnych plant utilization
wysoki standard high standard
niedowykorzystany underutilized
stanowisko pracy workstation
poniżej standardu substandard
rozproszyć [białe światło] powodując powstanie [kolorów tęczy] refract [the white light] into [the colors of the rainbow]
  Langol.pl