langol.pl » Biznes » Handel » stan zadłużenia

Stan zadłużenia po angielsku

stan zadłużenia: credit status Szukaj w Google
a także:
- gearing position

"credit status" to także:

- status kredytowy

Inne:

Ze słowem "credit":

sklepowa karta kredytowa in-store credit card
ryzyko kredytowe credit risks
zapytanie o zdolność kredytową credit enquiry
zapytanie o zdolność kredytową credit inquiry
wypłacalność credit standing
zdolność kredytowa credit standing
wypłacalny creditworthy
wiarygodny kredytowo creditworthy
zdolność kredytowa creditworthiness
mieć zdolność kredytową be safe for credit
nota kredytowa credit note
kupować na kredyt buy on credit
[jakiś produkt] jest dostępny na kredyt [some product] is available on credit

Ze słowem "stan":

w stanie uszkodzenia in a damaged condition
nie mieć już [czegoś] na stanie run out of [sth]
w kontrakcie ustanowiono, że [coś] contract stipulated that [sth]
standardowy rabat standard discount
nie być w stanie [czegoś zrobić] be at a loss to [do sth]
  Langol.pl