langol.pl » Biznes » Bankowość » stan konta w wysokości [x] dolarów

Stan konta w wysokości [x] dolarów po angielsku

stan konta w wysokości [x] dolarów: balance of [x] dollars Szukaj w Google

Inne:

wyciąg z konta bank statement

Ze słowem "balance":

saldo ujemne debit balance

Ze słowem "stan":

przekraczać stan konta overdraw
standard złota gold standard
przekroczyć stan konta o [x] be overdrawn by [x]

Ze słowem "konta":

posiadacz konta account holder
uzyskać dostęp do konta gain access to an account
wyciąg z konta statement of account
dopisywać [coś] do konta credit [sth] to an account
przekroczenie limitu konta overdraft
  Langol.pl