langol.pl » Biznes » Proces produkcji » stały wzrost produkcji

Stały wzrost produkcji po angielsku

stały wzrost produkcji: sustained growth of output Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "sustained":

stały wzrost sustained growth
stały wzrost gospodarki światowej sustained growth of the world economy

Ze słowem "growth":

podtrzymywać tempo wzrostu sustain growth

Ze słowem "output":

produkcja zakładu output of a plant
koszt pracy na jednostkę produkcji labor cost per output unit

Ze słowem "produkcji":

symulacja procesu produkcji simulation of the production process
proces produkcji production process
kroki procesu produkcji steps in the production process
specjalista do spraw planowania produkcji production planning specialist
system produkcji just-in-time just-in-time manufacturing
środki produkcji means of production
koszty produkcji manufacturing costs
linia produkcji ciągłej continuous processing line
koszty produkcji costs of production
koszt produkcji manufacturing cost
koszty produkcji manufacturing expenses
koszty ogólne produkcji manufacturing overhead
czas produkcji manufacturing time
analiza produkcji product analysis
struktura produkcji product mix
asortyment produkcji product range
łańcuch produkcji production chain
koszt produkcji production cost
czynniki produkcji production factors
wskaźnik produkcji production index
kierownik produkcji production manager
metody stosowane w produkcji production methods
koszty ogólne produkcji production overhead
planowanie produkcji production planning
ceny produkcji production prices
czas produkcji production time
koszty stałe produkcji fixed manufacturing costs
  Langol.pl