langol.pl » Biznes » Bankowość » stałe polecenie zapłaty

Stałe polecenie zapłaty po angielsku

stałe polecenie zapłaty: automatic transfer Szukaj w Google

"automatic transfer" to także:

- stałe zlecenie zapłaty

Inne:

zlecenie przelewu bankowego bank transfer order

Ze słowem "transfer":

przelewać transfer
dokonywać transferu transfer
scedowany na drodze indosu transferred by endorsement
przelewać pieniądze transfer money
przelew bankowy bank transfer

Ze słowem "polecenie":

polecenie zapłaty direct debit
międzybankowe polecenie wypłaty banker's draft
polecenie wypłaty payment order
  Langol.pl