langol.pl » Ogólne » Ogólne » stać przed [czymś]

Stać przed [czymś] po angielsku

stać przed [czymś]: face [sth] Szukaj w Google

"face [sth]" to także:

- stawiać [czemuś] czoła

Inne:

Ze słowem "face":

stawiać [czemuś] czoła face
stawać w obliczu [czegoś] face
w obliczeniu [czegoś] in the face of [sth]
wartość nominalna face value

Ze słowem "przed":

przedstawiany featured
przedstawić put forward
przede wszystkim first and foremost
poprzedni previous
przedsięwzięcie venture
kosztowne przedsięwzięcie a white elephant
wydarzenie z wyprzedanymi wszystkimi biletami sell-out
krótki przedział czasowy stint
wystawić [coś] na sprzedaż put [sth] up for sale
przedpodatkowy pretax
informacja podana przez jedną gazetę przed innymi scoop
uprzedzony biased
uprzedzenie preconception
bezpośrednio poprzedzający immediately preceding
jak poprzednio podano as mentioned before
wystąpić przed szereg step out of line
przedłużony extended
ukryć się przed radarem elude the radar
przedstawić propozycję put forward a proposal
  Langol.pl