langol.pl » Biznes » Bankowość » stabilna waluta

Stabilna waluta po angielsku

stabilna waluta: hard currency Szukaj w Google

"hard currency" to także:

- twarda waluta
- waluta wymienialna

Inne:

Ze słowem "currency":

emitować walutę issue currency
waluta currency
środek płatniczy currency
słaba waluta soft currency
waluta niewymienialna soft currency
waluta niewymienialna weak currency
państwo posiadające walutę niewymienialną soft currency conuntry
waluta podstawowa key currency
waluta rezerwowa reserve currency
eurowaluta eurocurrency
waluta wymienialna convertible currency
kurs wymany [waluty X] na [walutę Y] exchange rate for [currency X] to [currency Y]
waluta niestabilna soft currency
ryzyko walutowe currency exposure
  Langol.pl