langol.pl » Biznes » Zarządzanie » stabilizować się

Stabilizować się po angielsku

stabilizować się: level off Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "level":

poziom zarządzania managerial level
[coś] zaczyna się stabilizować [sth] starts to level off

Ze słowem "off":

korzyść jednorazowa one-off benefit
odłączyć [oddział firmy] hive [a division of a company] off
zakończyć [robienie czegoś] sign off [doing sth]
  Langol.pl