langol.pl » Biznes » Rachunkowość » środki produkcji

środki produkcji po angielsku

środki produkcji: capital goods Szukaj w Google
a także:
- means of production
- producer goods

"capital goods" to także:

- kapitałowe dobra inwestycyjne
- dobra inwestycyjne

Inne:

Ze słowem "capital":

środki trwałe capital assets
zysk z zainwestowanego kapitału return on capital employed
kapitał subskrybowany underwritten capital
kapitał subskrybowany subscribed capital
kapitał opłacony w całości fully paid-up capital
kapitał wniesiony fully paid-up capital
kapitalizować capitalize
kapitał akcyjny capital stock
strata kapitałowa capital loss
wzrost wartości kapitału capital increase
ulga amortyzacyjna capital allowance

Ze słowem "goods":

zapasy półproduktów semi-finished goods inventories
koszty towarów sprzedanych cost of goods sold

Ze słowem "produkcji":

metoda jednostek produkcji unints-of-production method
wartość produkcji production value
koszty produkcji production costs
  Langol.pl