langol.pl » Biznes » Przemysł i gospodarka » środki produkcji

środki produkcji po angielsku

środki produkcji: producer goods Szukaj w Google
a także:
- means of production
- capital goods

"producer goods" to także:

- dobra produkcyjne
- dobra pośrednie

Inne:

Ze słowem "producer":

producent producer
faworyzować miejscowych producentów give preferential treatment to domestic producers

Ze słowem "goods":

towary goods
towary konsumpcyjne consumer goods
kapitałowe dobra inwestycyjne capital goods
towary trwałego użytku durable goods
dobra publiczne public goods
dobra społeczne merit goods
dobra publiczne merit goods

Ze słowem "produkcji":

czynnik produkcji input
wartość produkcji przemysłowej industrial output
czynnik produkcji factor of production
mobilność czynników produkcji factor mobility
czynniki produkcji factors of production
  Langol.pl