langol.pl » Biznes » Przemysł i gospodarka » środki produkcji

środki produkcji po angielsku

środki produkcji: capital goods Szukaj w Google
a także:
- means of production
- producer goods

"capital goods" to także:

- kapitałowe dobra inwestycyjne
- dobra inwestycyjne

Inne:

Ze słowem "capital":

kapitał capital
rynki kapitałowe capital markets
kapitałochłonny capital-intensive
drogi capital-intensive
ucieczka kapitału capital flight

Ze słowem "goods":

towary goods
towary konsumpcyjne consumer goods
dobra produkcyjne producer goods
dobra pośrednie producer goods
towary trwałego użytku durable goods
dobra publiczne public goods
dobra społeczne merit goods
dobra publiczne merit goods

Ze słowem "produkcji":

czynnik produkcji input
wartość produkcji przemysłowej industrial output
czynnik produkcji factor of production
mobilność czynników produkcji factor mobility
czynniki produkcji factors of production
  Langol.pl