langol.pl » Biznes » Bankowość » środek wymiany

środek wymiany po angielsku

środek wymiany: medium of exchange Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "exchange":

terminowa transakcja walutowa forward exchange
kurs wymiany exchange rate
wymiana walut foreign exchange
waluty obce foreign exchange
sztywny kurs wymiany fixed exchange rate
stały kurs wymiany fixed exchange rate
płynny kurs walutowy floating exchange rate
weksel bill of exchange
kurs walutowy exchange rate
kurs wymany [waluty X] na [walutę Y] exchange rate for [currency X] to [currency Y]
kurs dnia spot exchange
makler giełdowy exchange broker
giełda exchange
wymiana exchange
zamiana exchange

Ze słowem "wymiany":

kantor wymiany walut bureau de change
  Langol.pl