langol.pl » Biznes » Bankowość » środek płatniczy

środek płatniczy po angielsku

środek płatniczy: currency Szukaj w Google

"currency" to także:

- waluta

Inne:

Ze słowem "currency":

emitować walutę issue currency
twarda waluta hard currency
twarda waluta hard currency
waluta wymienialna hard currency
słaba waluta soft currency
waluta niewymienialna soft currency
waluta niewymienialna weak currency
państwo posiadające walutę niewymienialną soft currency conuntry
waluta podstawowa key currency
waluta rezerwowa reserve currency
eurowaluta eurocurrency
waluta wymienialna convertible currency
kurs wymany [waluty X] na [walutę Y] exchange rate for [currency X] to [currency Y]
waluta niestabilna soft currency
stabilna waluta hard currency
twarda waluta hard currency
ryzyko walutowe currency exposure
  Langol.pl