langol.pl » Biznes » Finanse w przedsiębiorstwie » średnia dzienna ilość z [x] dni

średnia dzienna ilość z [x] dni po angielsku

średnia dzienna ilość z [x] dni: [x] day average volume Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "day":

płacić [komuś] co [x] dni pay [sb] on [x] days
płatne 7 dni po dacie wystawienia faktury payment seven days after invoice date
płatne 10 dni po dacie wystawienia faktury payment ten days after invoice date

Ze słowem "average":

przeciętne zatrudnienie average number of persons employed

Ze słowem "dni":

poprzedni prior
ze szczególnym odniesieniem do [czegoś] with particular reference to [sth]
[robić coś] zgodnie z decyzją [do sth] as decided
zgodnie z informacją as advised
[zrobić coś] zgodnie z planem [do sth] according to plan
[zrobić coś] zgodnie z planem [do sth] as planned
zgodnie z powyższą deklaracją as declared above
zgodnie z prawem in a lawful manner
odniesienie benchmarking
odnieść [coś] do [czegoś innego] benchmark [sth] against [sth]
płatne 7 dni po dacie wystawienia faktury Net 7
płatne 10 dni po dacie wystawienia faktury Net 10
  Langol.pl