langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » średnia cena rynkowa

średnia cena rynkowa po angielsku

średnia cena rynkowa: mid-market price Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "price":

cena zamknięcia closing price
cena wyższa niż nominalna premium price
cena oferowana quoted price
cena emisyjna issuing price
kurs emisyjny issuing price
kurs zakupu bid price
cena gwałtownie wzrosła z powodu [jakiegoś wydarzenia] price soared on [some event]
strata spowodowana wahaniami ceny loss from price fluctuations
sprzedawać [coś] po cenie loco sell [sth] at a spot price
cena bieżąca spot price
cena [czegoś] price for [sth]
oferowana cena kupna bid price
oferowana cena sprzedaży offer price

Ze słowem "cena":

cena oferowana bid
cena nominalna face value

Ze słowem "rynkowa":

mała kapitalizacja rynkowa small cap
  Langol.pl