langol.pl » Biznes » Finanse w przedsiębiorstwie » sprzedaż z zachowaniem prawa użytkowania

Sprzedaż z zachowaniem prawa użytkowania po angielsku

sprzedaż z zachowaniem prawa użytkowania: sale and leaseback Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "sale":

pieniądze uzyskane ze sprzedaży money received from sales
rentowność sprzedaży brutto return on sales
ROS return on sales
rozbicie [sprzedaży] na [regiony] [sales] breakdown by [region]

Ze słowem "and":

ważne jest rozróżnienie pomiędzy [czymś] i [czymś] it is important to differentiate between [sth] and [sth]
zwrotny na żądanie repayable on demand
podlegający zwrotowi na żądanie repayable on demand
dochód przed odliczeniem odsetek i podatków earnings before deducting interest and taxes
zysk operacyjny earnings before deducting interest and taxes
EBIT earnings before deducting interest and taxes
lewa strona left-hand side
prawa strona right-hand side
  Langol.pl