langol.pl » Biznes » Rynek, konsumenci i reklama » sprzedaż wysyłkowa

Sprzedaż wysyłkowa po angielsku

sprzedaż wysyłkowa: mail-order sale Szukaj w Google
a także:
- mail order

Inne:

Ze słowem "mail-order":

firma sprzedaży wysyłkowej mail-order company

Ze słowem "sale":

maksymalizować sprzedaż maximize sales
forsowanie zbytu sales drive
forsowanie obrotów sales drive
obsługa posprzedażowa after-sales service
prognoza sprzedaży sales forecast
prognoza obrotów sales forecast
przepowiadać spadek sprzedaży forecast a decline in sales
nabywca hurtowy wholesale trade buyer
reklama w miejscu sprzedaży point-of-sale advertising
cel sprzedażowy sales target
działania posprzedażne after-sales activities
usługi posprzedażne after-sales service
analiza sprzedaży sales analysis
promocja sprzedaży sales promotion
reakcja konsumentów sales response
taktyka sprzedaży sales tactics
składy hurtowe wholesale stores
marka hurtownika wholesaler brand
miejsce zakupu point of sale
materiał promocyjny w miejscu sprzedaży point of sale material
promocja personelu sprzedaży sales force promotion
  Langol.pl