langol.pl » Biznes » Finanse w przedsiębiorstwie » sprzedaż po koszcie

Sprzedaż po koszcie po angielsku

sprzedaż po koszcie: sell at cost Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "cost":

ciąć koszty cut costs
najmniej kosztowny least costly
z wyłączeniem kosztów exclusive of costs
koszt wytworzenia [czegoś] cost of manufacture of [sth]
pokrywać koszty cover the costs
koszty bieżące operating costs
zmniejszyć [jakieś] koszty reduce [some] costs
koszt wyrobów sprzedanych cost of goods sold
COGS cost of goods sold
  Langol.pl