langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » sprzedaż po bardzo niskiej cenie

Sprzedaż po bardzo niskiej cenie po angielsku

sprzedaż po bardzo niskiej cenie: fire sale Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "bardzo":

papier osiągający bardzo dobrą stopę zwrotu star performer

Ze słowem "cenie":

po cenie rynkowej at market
sprzedawać [coś] po cenie loco sell [sth] at a spot price
po cenie nominalnej at par
kupić obligację po cenie nominalnej buy a bond at par
niespłacenie długu default
  Langol.pl