langol.pl » Biznes » Rachunkowość » sprzedaż na pracownika

Sprzedaż na pracownika po angielsku

sprzedaż na pracownika: sales per employee Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "sales":

przychody ze sprzedaży sales revenue
zysk ze sprzedaży sales returns
ulga przy sprzedaży sales allowance
oczekiwana sprzedaż anticipated sales

Ze słowem "employee":

wskaźnik zatrudnienia employee ratio
zysk na pracownika profit per employee
wartość dodana na pracownika value added per employee
  Langol.pl