langol.pl » Biznes » Handel » sprzedaż gotówkowa

Sprzedaż gotówkowa po angielsku

sprzedaż gotówkowa: cash sale Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "cash":

za gotówkę i bez dostawy cash-and-carry
sprzedaż w sklepie cash-and-carry
w systemie cash-and-carry on a cash-and-carry basis
kasa cash point
kasa fiskalna cash register
kasa elektroniczna cash register
zapłata z góry cash in advance
zaliczka gotówkowa cash advance
płatność gotówką przy zamówieniu cash with order
płatność za pobraniem cash on delivery
płatność przy odbiorze cash on delivery
rabat przy płatności gotówką cash discount
kupować za gotówkę buy for cash
inkasować cash
pobierać cash
gotówką przed dostawą cash before delivery
rabat gotówkowy cash discount
płatne gotówką przy odbiorze cash on delivery
zapłata przy dostawie cash on delivery
płatne gotówką przy zamówieniu cash with order

Ze słowem "sale":

wyniki sprzedaży sales figures
handel hurtowy wholesale trade
hurtowo wholesale
w hurcie wholesale
sprzedawać [coś] hurtowo sell [sth] wholesale
hurtownik wholesaler
ekspedient sales assistant
sprzedaż sales
podatek obrotowy sales tax
koszty sprzedaży cost of sales
narzucanie ceny minimalnej resale price maintenance
zagraniczny hurtownik overseas wholesaler
prospekty reklamowe sales literature
materiały reklamowe sales literature
warunki sprzedaży conditions of sale
warunki sprzedaży sales terms
uporczywie namawiać [kogoś] do kupna [czegoś] give [sb] a sales pitch on buying [sth]
wcześniejsza sprzedaż prior sale
wyprzedaż sale
sprzedaż sale
nie nadający się do sprzedaży unsaleable
wyprzedaż garażowa garage sale
sprzedawca salesman
sprzedawać hurtowo sell wholesale
spadek sprzedaży drop in sales
wyłączne prawo sprzedaży exclusive right of sale
na sprzedaż for sale
kupować hurtowo buy wholesale
umowa sprzedaży contract of sale
koszty sprzedaży costs of sales
koszty zbytu costs of sales
zwiększać sprzedaż increase sales
sprzedaż detaliczna retail sale
sprzedaż według próbki sale by sample
prowizja od sprzedaży sales commission
dział zbytu sales department
rabat handlowy sales discount
handlowcy sales force
faktura handlowa sales invoice
narada handlowa sales meeting
okres sprzedaży sales period
oferta handlowa sales proposal
obroty handlowe sales returns
plan sprzedaży sales target
wielkość sprzedaży sales volume
wolumen sprzedaży sales volume
warunki sprzedaży terms of sale
hurt wholesale
rabat hurtowy wholesale discount
cena hurtowa wholesale price
  Langol.pl