langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » sprzedawać z dyskontem

Sprzedawać z dyskontem po angielsku

sprzedawać z dyskontem: sell at a discount Szukaj w Google

"sell at a discount" to także:

- sprzedać z rabatem

Inne:

Ze słowem "sell":

sprzedawać in blanco sell short
sprzedawać bez pokrycia sell short
kurs sprzedaży selling rate
sprzedawać [coś] po cenie loco sell [sth] at a spot price
sprzedać powyżej ceny nominalnej sell above par
sprzedawać z premią sell at a premium
sprzedawać z syskiem sell at a premium
sprzedawać powyżej wartości nominalnej sell at a premium
krótka sprzedaż selling short
agresywna sprzedaż hard sell
cross-selling cross-selling
sprzedać [coś] z dużym upustem sell [sth] at a substantial discount
sprzedawać na termin sell forward

Ze słowem "discount":

dyskonto discount
obniżka discount
strata kursowa discount
bank dyskontowy discount house
oficjalna stopa dyskontowa official discount rate
  Langol.pl