langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » sprzedawać powyżej wartości nominalnej

Sprzedawać powyżej wartości nominalnej po angielsku

sprzedawać powyżej wartości nominalnej: sell at a premium Szukaj w Google

"sell at a premium" to także:

- sprzedawać z premią
- sprzedawać z syskiem

Inne:

Ze słowem "sell":

sprzedawać in blanco sell short
sprzedawać bez pokrycia sell short
sprzedawać z dyskontem sell at a discount
kurs sprzedaży selling rate
sprzedawać [coś] po cenie loco sell [sth] at a spot price
sprzedać powyżej ceny nominalnej sell above par
sprzedać z rabatem sell at a discount
krótka sprzedaż selling short
agresywna sprzedaż hard sell
cross-selling cross-selling
sprzedać [coś] z dużym upustem sell [sth] at a substantial discount
sprzedawać na termin sell forward

Ze słowem "premium":

cena wyższa niż nominalna premium price
premia premium
premia za ryzyko kapitału equity-risk premium
premia za ryzyko risk premium
nadwyżka ceny emisyjnej nad nominalną share premium

Ze słowem "nominalnej":

po cenie nominalnej at par
kupić obligację po cenie nominalnej buy a bond at par
poniżej ceny nominalnej below par
  Langol.pl