langol.pl » Biznes » Handel » sprzedawać hurtowo

Sprzedawać hurtowo po angielsku

sprzedawać hurtowo: sell wholesale Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "sell":

sprzedawać [coś] hurtowo sell [sth] wholesale
sprzedawać [coś] hurtowo sell [sth] in bulk
sprzedaż obnośna doorstep selling
sprzedaż obnośna door to door selling
sprzedawać bezpośrednio sell direct
sprzedawać [coś] w partiach sell [sth] in lots
cena sprzedaży brutto gross selling price
cena sprzedaży brutto total selling price
sprzedawać terminowo sell forward
poradnictwo counselling
wyprzedać sell out
nachalna reklama hard sell
nachalne nakłanianie do zakupu hard sell
dyskretna reklama soft sell
dyskretne nakłanianie do zakupu soft sell
sprzedawać według próbki sell by sample
sprzedawać w dużych partiach sell in bulk
wyprzedawać sell off
sprzedaż komisowa sell on commission
sprzedawać sell out
sprzedawca seller
sprzedaż selling
sprzedawanie selling
koszty zbytu selling expenses

Ze słowem "wholesale":

handel hurtowy wholesale trade
hurtowo wholesale
w hurcie wholesale
hurtownik wholesaler
zagraniczny hurtownik overseas wholesaler
kupować hurtowo buy wholesale
hurt wholesale
rabat hurtowy wholesale discount
cena hurtowa wholesale price

Ze słowem "hurtowo":

hurtowo in bulk
zamawiać hurtowo order in bulk
kupować hurtowo buy in bulk
  Langol.pl