langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » sprzedawać [coś] po cenie loco

Sprzedawać [coś] po cenie loco po angielsku

sprzedawać [coś] po cenie loco: sell [sth] at a spot price Szukaj w Google

Inne:

towar loco spot goods

Ze słowem "sell":

sprzedawać in blanco sell short
sprzedawać bez pokrycia sell short
sprzedawać z dyskontem sell at a discount
kurs sprzedaży selling rate
sprzedać powyżej ceny nominalnej sell above par
sprzedawać z premią sell at a premium
sprzedawać z syskiem sell at a premium
sprzedawać powyżej wartości nominalnej sell at a premium
sprzedać z rabatem sell at a discount
krótka sprzedaż selling short
agresywna sprzedaż hard sell
cross-selling cross-selling
sprzedać [coś] z dużym upustem sell [sth] at a substantial discount
sprzedawać na termin sell forward

Ze słowem "spot":

towar do natychmiastowej dostawy spot goods
towar do natychmiastowej dostawy spot goods
cena bieżąca spot price

Ze słowem "price":

cena zamknięcia closing price
cena wyższa niż nominalna premium price
cena oferowana quoted price
cena emisyjna issuing price
kurs emisyjny issuing price
kurs zakupu bid price
cena gwałtownie wzrosła z powodu [jakiegoś wydarzenia] price soared on [some event]
strata spowodowana wahaniami ceny loss from price fluctuations
cena [czegoś] price for [sth]
oferowana cena kupna bid price
oferowana cena sprzedaży offer price
średnia cena rynkowa mid-market price

Ze słowem "cenie":

po cenie rynkowej at market
po cenie nominalnej at par
kupić obligację po cenie nominalnej buy a bond at par
sprzedaż po bardzo niskiej cenie fire sale
niespłacenie długu default
  Langol.pl