langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » sprzedać [coś] z dużym upustem

Sprzedać [coś] z dużym upustem po angielsku

sprzedać [coś] z dużym upustem: sell [sth] at a substantial discount Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "sell":

sprzedawać in blanco sell short
sprzedawać bez pokrycia sell short
sprzedawać z dyskontem sell at a discount
kurs sprzedaży selling rate
sprzedawać [coś] po cenie loco sell [sth] at a spot price
sprzedać powyżej ceny nominalnej sell above par
sprzedawać z premią sell at a premium
sprzedawać z syskiem sell at a premium
sprzedawać powyżej wartości nominalnej sell at a premium
sprzedać z rabatem sell at a discount
krótka sprzedaż selling short
agresywna sprzedaż hard sell
cross-selling cross-selling
sprzedawać na termin sell forward

Ze słowem "discount":

dyskonto discount
obniżka discount
strata kursowa discount
bank dyskontowy discount house
oficjalna stopa dyskontowa official discount rate
  Langol.pl