langol.pl » Biznes » Rachunkowość » sprawozdanie zarządu

Sprawozdanie zarządu po angielsku

sprawozdanie zarządu: directors` report Szukaj w Google

Inne:

sprawozdanie finansowe finacial statement

Ze słowem "report":

raportować report
raport roczny annual report
raport audytorów auditor's report
sprawozdanie okresowe periodical report

Ze słowem "sprawozdanie":

sprawozdanie z przepływu gotówki cash flow statement
sprawozdanie źródła i wykorzystanie funduszy source and use of funds statement
sprawozdanie prezesa chairmen`s statement
sprawozdanie z przepływu funduszy funds flow statement
sprawozdanie finansowe financial statement
sprawozdanie skonsolidowane consolidated statement
  Langol.pl