langol.pl » Biznes » Rachunkowość » sprawozdanie z przepływu gotówki

Sprawozdanie z przepływu gotówki po angielsku

sprawozdanie z przepływu gotówki: cash flow statement Szukaj w Google

"cash flow statement" to także:

- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych

Inne:

sprawozdanie finansowe finacial statement
sprawozdanie z przepływu funduszy funds flow statement

Ze słowem "cash":

za gotówkę cash basis
konto wpływów gotówkowych cash receipts account
przepływ gotówki cash flow
gotówka w kasie cash in hand
kasa podręczna petty cash
niegotówkowy non-cash
pogotowie kasowe petty cash

Ze słowem "flow":

wypływy outflows
wpływy inflows

Ze słowem "statement":

rachunek strat i zysków income statement (US)
rachunek strat i zysków profit and loss statement (US)
sprawozdanie źródła i wykorzystanie funduszy source and use of funds statement
sprawozdanie prezesa chairmen`s statement
wyciąg z konta account statement
rachunek zysków i strat income statement
sprawozdanie finansowe financial statement
sprawozdanie skonsolidowane consolidated statement

Ze słowem "sprawozdanie":

sprawozdanie zarządu directors` report
sprawozdanie okresowe periodical report
  Langol.pl