langol.pl » Biznes » Rachunkowość » sprawozdanie z przepływu funduszy

Sprawozdanie z przepływu funduszy po angielsku

sprawozdanie z przepływu funduszy: funds flow statement Szukaj w Google

Inne:

sprawozdanie z przepływu gotówki cash flow statement
sprawozdanie źródła i wykorzystanie funduszy source and use of funds statement

Ze słowem "funds":

źródło funduszy source of funds
majątek własny shareholders' funds (GB)
wykorzystanie funduszy use of funds

Ze słowem "flow":

przepływ gotówki cash flow
wypływy outflows
wpływy inflows

Ze słowem "statement":

rachunek strat i zysków income statement (US)
rachunek strat i zysków profit and loss statement (US)
sprawozdanie prezesa chairmen`s statement
sprawozdanie finansowe finacial statement
wyciąg z konta account statement
rachunek zysków i strat income statement
sprawozdanie finansowe financial statement
sprawozdanie skonsolidowane consolidated statement

Ze słowem "sprawozdanie":

sprawozdanie zarządu directors` report
sprawozdanie okresowe periodical report
  Langol.pl