langol.pl » Biznes » Rachunkowość » sprawozdanie skonsolidowane

Sprawozdanie skonsolidowane po angielsku

sprawozdanie skonsolidowane: consolidated statement Szukaj w Google

Inne:

bilans skonsolidowany consolidated balance sheet
sprawozdanie finansowe finacial statement

Ze słowem "statement":

rachunek strat i zysków income statement (US)
rachunek strat i zysków profit and loss statement (US)
sprawozdanie z przepływu gotówki cash flow statement
sprawozdanie źródła i wykorzystanie funduszy source and use of funds statement
sprawozdanie prezesa chairmen`s statement
sprawozdanie z przepływu funduszy funds flow statement
wyciąg z konta account statement
rachunek zysków i strat income statement
sprawozdanie finansowe financial statement

Ze słowem "sprawozdanie":

sprawozdanie zarządu directors` report
sprawozdanie okresowe periodical report
  Langol.pl